Španělština se řadí k těm lehčím jazykům na naučení. Pro české mluvčí může být velmi příjemná španělská výslovnost, která je velmi podobná té české – zpravidla španělské slovo přečteme tak, jak je napsané a bude to správně. Zato anglicky mluvící lidé, mají ze začátku s výslovností španělštiny problémy. Celkově je však existencí rodů podstatných jmen a časováním sloves složitější než angličtina. Určitě je však složitostí gramatiky jednodušší než např. francouzština, čínština, finština nebo řečtina.