Jak se máš?“ můžeme říct ve španělštině dvěma způsoby:

  • ¿Cómo estás?
  • ¿Qué tal?